Kuríny

Nasledujúc nové technológie úspešne zavedené na trh s hydinou sa snažíme ísť ruka v ruke s vyššími hygienickými, stavebnými ako aj vizuálnymi štandardmi kladenými na investorov, ktorí chcú zmodernizovať alebo stavať hospodárske budovy určené pre hydinu.

Tradičné, v minulosti využívané systémy, pozostávali z murovaných stien zateplených obyčajne polystyrénom a zo striech vyhotovených často z azbestovocementovej krytiny s prvkami závesného stropu. My využívame vrstvené dosky s bezpečným polyuretánovým jadrom na obloženia z plechu povlakovaného vrstvou polyesteru alebo inými špeciálnymi povlakmi, ktoré sú mimoriadne odolné proti vysokej koncentrácii amoniaku a močoviny prítomnej v hospodárskych objektoch určených pre zvieratá.

Ďalšou nezanedbateľnou výhodou použitia vrstvených dosiek je podstatné urýchlenie stavebných prác a vyššia estetika stavaných objektov. Polyuretánové jadro nepodlieha biodegradácii a zároveň nie je obľúbené medzi drobnými hlodavcami, čo znamená, že izolačné vlastnosti budovy zostávajú nezmenené počas celej doby používania objektu.


Strešná krytina:

Doska z polyuretánového jadra na obloženiach z plechu povlakovaného organickou polyesterovou vrstvou PE zabezpečujúcou odolnosť proti faktorom prítomným v hospodárskych budovách určených na ustajnenie zvierat.

Vonkajšie obloženie vyhotovené trapézovou formou umožňujúce dosiahnutie najvyššieho stupňa nepriepustnosti strešných krytín a s tým súvisiaca dlhoročná trvácnosť a bezpečnosť používania.

Ponúkaná hrúbka jadra (v závislosti od regiónu a typu stáda) 60 – 100 mm.

V prípade potreby sme ochotní poskytnúť bližšie informácie alebo konzultácie týkajúce sa príslušnej voľby materiálov potrebných na stavbu moderného kurína.

Steny:

Na vyhotovenie stien v budovách určených pre hydinu ponúkame vrstvené dosky s polyuretánovým jadrom v horizontálnom alebo vertikálnom rozložení. Treba myslieť na to, aby v prípade podstielkového chovu kurčiat nedochádzalo ku kontaktu podstielky s doskou – v takom prípade treba použiť betónový sokel. Ako vnútorné obloženie plechu používame polyesterovú alebo špeciálnu vrstvu so zvýšenou odolnosťou proti korózii – MP20.

Dosky na modernizáciu existujúcich objektov:

Máme takú skúsenosť, že na trhu existuje veľké množstvo hospodárskych objektov, ktoré napriek svojmu veku naďalej plnia svoju funkciu a vyžadujú len renovačné práce. Chovateľom, ktorí chcú dosiahnuť vyšší komfort pre zvieratá v už existujúcich objektoch, ponúkame riešenia zaisťujúce lepšiu estetiku a hygienu chovu hydinu.

Dosky na závesný strop:

Vieme pre vás veľmi rýchlo a jednoducho vybrať stenový obklad v obojstranných obloženiach z povlakovaných plechov s hrúbkou jadra (50 – 60 mm) závisiaceho od použitej strešnej krytiny. Takúto dosku možno zavesiť priamo na existujúcu konštrukciu alebo na špeciálne závesy. Je to jednoduché riešenie zabezpečujúce nepriepustnosť spojov a pohodlné udržiavanie čistoty v objekte.

Polovičné dosky, zatepľovacie:

Pre zvýšenie izolačných parametrov stien objektu ponúkame polovičné dosky – s jedným obložením z plechu povlakovaného polyesterom na stenách so zachovaním príslušnej dilatácie.

Pre splnenie prísnejších sanitárnych noriem môže byť každé z ponúkaných riešení vyhotovené z obloženia so špeciálnou vrstvou Agro Fiberglass alebo MP20.

AKO VÁM EŠTE MÔŽEME POMÔCŤ?