Kurníky

S využitím nejmodernějších technologií postupně zavádíme na trh věnovaný chovu drůbeže stále nové výrobky. Snažíme se splnit stále vyšší standardy týkající se hygieny a procesu stavby, stejně jako estetické požadavky, abychom nabídli to nejlepší investorům, kteří chtějí modernizovat nebo zahájit stavbu kurníku. 

Tradiční systémy využívané v minulosti byly založeny na zděných stěnách, které byly ve většině případů zateplovány polystyrenem, a střechách často pokrytých eternitem s použitím snížených stropů. Naše nabídka je založena na využití sendvičových panelů s bezpečným polyuretanovým jádrem s obložkami z polyesteru opatřeného nátěry nebo se speciálními obložkami vysoce odolnými vůči amoniaku a močovině, jejichž zvýšené množství se může ve stavbách určených pro chov hospodářských zvířat vyskytovat.

Další neopomenutelnou výhodou spojenou s použitím sendvičových panelů je značné urychlení stavebních prací a zlepšení estetických vlastností objektů. Polyuretanové jádro nepodléhá biodegradaci, tento materiál také nemají v oblibě drobní hlodavci, což v praxi znamená, že stálé izolační vlastnosti budovy plánované v rámci projektu, budou neměnné během celé doby využívání.


Střešní krytina:

Panel s polyuretanovým jádrem v obložkách z kovového plechu ošetřeného organickým polyesterovým PE nátěrem zaručuje vysokou odolnost vůči vnějším vlivům a vnitřním podmínkám panujícím ve stavbách určených k chovu hospodářských zvířat.

Vnější obložení je vyrobeno z vlnitého materiálu, který zaručuje nejvyšší vodotěsnost střešní krytiny a s tím spojený dlouholetý komfort a bezpečnost provozu.

Doporučená tloušťka jádra (podle oblasti Polska) je 60-100 mm.

V případě potřeby můžeme poskytnout poradenství či konzultace týkající se výběru vhodných stavebních materiálů nezbytných pro stavbu moderního kurníku.

Stěny:

Jako stěny pro objekty určené pro chov drůbeže doporučujeme sendvičové panely s polyuretanovým jádrem instalované ve vertikálním nebo horizontálním uspořádání. V případě chovu slepic na podestýlce je důležité, aby nedocházelo ke kontaktu podestýlky a panelu – v těchto případech musíme používat betonové podstavce. Jako vnitřní ochranu plechu využíváme polyesterový nátěr nebo speciální nátěr se zvýšenými antikorozními vlastnostmi – MP20.

Panely pro modernizaci existujících objektů:

Uvědomujeme si, že existuje velký počet staveb určených k chovu hospodářských zvířat, které, přestože byly postaveny před delší dobou, stále dobře plní svou funkci a vyžadují pouze modernizaci. Pro chovatele, kteří si přejí zvýšit komfort chovu v již existujících objektech, máme řešení zvyšující estetiku a hygienu chovu.

Panely na snížený strop:

Jednoduše a rychle pro Vás vyberme stěnový panel s oboustrannými obložkami z plechů opatřených nátěrem o tloušťce jádra (50 – 60 mm) podle použité střešní krytiny. Takový panel lze bezprostředně zavěsit v již existující stavbě nebo na speciálním závěsném systému. Jedná se o řešení, které lze rychle instalovat, zaručuje neprostupnost spár a usnadňuje udržování čistoty v objektu.

Panely poloviční, izolační:

Pro zvýšení izolačních parametrů stěn objektu, doporučujeme použití polovičních sendvičových panelů – s jednou obložkou z plechu opatřeného polyesterovým nátěrem, určených k instalaci na stěnách se zachováním určené dilatace.

Abychom splnili stále přísnější hygienické normy, každá z nabízených aplikací může být provedena s obložkou opatřenou speciálním nátěrem Agro z fiberglassu nebo MP20.

CO PRO VÁS MŮŽEME DÁLE UDĚLAT?